Skip to main content

Nghiên Cứu Về Động Lực Mua Hàng Công Nghiệp năm 2019 của UPS tại Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

Hành vi mua sắm của con người đang thay đổi, và thị trường thương mại công nghiệp trực tuyến cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nghiên Cứu Động Lực Mua Hàng Công Nghiệp năm nay thực hiện khảo sát những người mua công nghiệp – với các tiêu chí họ là ai, họ muốn gì và cách họ mua sắm – tại ba quốc gia trọng điểm châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Nghiên cứu xem xét ba khuynh hướng chính đang định hình toàn cảnh bức tranh mua hàng công nghiệp ngày nay và cách chúng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn:

  • Sự chuyển dịch trong mô hình mua sắm
  • Tìm nguồn cung ứng quốc tế
  • Quy trình trả hàng gắn chặt với trải nghiệm khách hàng

Hãy để sức mạnh của chuyên gia vận chuyển hỗ trợ sau lưng bạn. Đăng ký ngay hôm nay, và để đại diện UPS của chúng tôi liên hệ và thảo luận với bạn về cách tăng cường chuỗi cung ứng của bạn.

Tải về nghiên cứu