Skip to main content
Image of business owner

Jak zmiany cyfrowe i pokoleniowe zmieniają metody zakupów w sektorze B2B

Zachowania zakupowe w branży przemysłowej ulegają zmianie. Znaczny wzrost technologii w ciągu ostatnich 20 lat oraz pokolenie milenialsów zmieniają sposób podejmowania decyzji zakupowych.Badanie UPS, przeprowadzane co dwa lata od 2015 r., oferuje wgląd w zmieniające się nawyki i oczekiwania nabywców B2B.

Wskazuje również możliwości, jakie otwierają się przed producentami.

W badaniu z 2019 skupiono się na trzech kluczowych trendach, zidentyfikowanych na podstawie obszernych wywiadów z profesjonalistami ds.zamówień. Ankietę przeprowadzono wśród respondentów z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, dokonując następnie porówania z USA i Chinami.


EN_IBD_thumbail_v5.jpg

Najważniejsze informacje o badaniu

Cyfrowa zmiana

Świat cyfrowy stał się wszechobecny w naszym codziennym życiu, zaciera linie, które tradycyjnie oddzielały B2B od decyzji zakupowych B2C. Ma to wpływ na cały cykl sprzedażowy, przedstawia też możliwości dla dostawców, którzy są odpowiednio pozycjonowani.

PL_IBD_graph_1.jpg

Zmiany demograficzne

Milenialsi stają się dominującym pokoleniem w i wywierają coraz większy wpływ na decyzje dotyczące zamówień. Poznanie i zrozumienie ich wartości, nawyków, oczekiwań oraz tego, jak różnią się od poprzednich pokoleń, jest kluczem do przyszłego wzrostu.


PL_IBD_graph_2.jpg

Czynniki różnicujące

Nasze badanie wskazuje, że specjaliści ds. zamówień coraz częściej przebierają w ofertach zakupowych B2B. W tym kontekście ważniejsze niż kiedykolwiek staje się dostarczanie takiej wartości, która będzie stanowić wyróżnik na poszczególnych etapach zakupowych klienta.


PL_IBD_graph_3.jpg


Pobierz infografikę, aby zapoznać się ze streszczeniem badania

Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną kopię badania

Upewnij się, że zaznaczyłeś pole wyboru „zarejestruj się” jako warunek otrzymania badania.